کمک‌های مالی ارائه‌دهنده مجاز کانتی آلامیدا 2024
اگر قبلاً کمک هزینه اولیه را بین ژوئن 2022 تا مارس 2023 دریافت کرده اید، نیازی به اقدام بیشتری نیست. اطلاعات شما در پرونده باقی می‌ماند، و ما در صورت تأیید اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا مبنی بر اینکه شما همچنان یک ارائه‌ دهنده دارای مجوز ایالتی هستید، به‌ طور خودکار یک چک برای شما ارسال می‌کنیم.


* نشان می‌دهد که سوال الزامی است

«با کلیک کردن روی دکمه Submit"" (ارسال)، شما به DocuSign هدایت خواهید شد. در DocuSign ، برای شروع روی دکمه "Continue" (ادامه) کلیک کنید. بعد از انجام روی " Finish" (پایان) کلیک کنید.»